Pravidla

Sekce 1 – Základní ustanovení

§1 – Připojením na TeamSpeak 3 Server TeamSpeak Zone (Dále jen TSZONE) souhlasíte s těmito pravidly. Pokud s nimi nesouhlasíte, tak se na server nepřipojujte.

§2 – Tato pravidla platí na všech serverech pod záštitou TSZONE

§3 – Na TSZONE se dodržuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

§4 – Jakékoliv kopírování jak Serveru, tak webu je přísně zakázáno!

§5 – Majitel TSZONE si vyhrazuje na serveru Nejvyšší slovo!

§6 – Rozdělení trestu za porušení se zobrazuje těmito ikonky! – ✪ ✫ ✦ ⭐ – Viz Sekce 9 – Tresty

§7 – Hráč souhlasí se sběrem a ukládáním údajů a dat, Zejména IP adres, Unique ID a herních jmen

§8 – Tyto pravidla se mohou kdykoliv změnit!

§9 – Porušení těchto pravidel se trestá! Viz. Sekce 9 – Tresty

§10 – Jakákoliv odpověď typu: „Já jsem to nevěděl, Toto není v pravidlech“ není tolerována!

§11 – Uživatelé musí dodržovat zákony České a Slovenské Republiky

§12 – Provozovatel / Majitel nijak nezodpovídá za ztrátu vašich dat a údajů

§12 – Admin team může zablokovat uživatele bez důvodu

§13 – Na TSZONE je zakázáno používat VPN a měniče IP adres

§14 – Neznalost pravidel neomlouvá!

Sekce 2 – Jména

§1 – Je zakázáni mít Jméno (Dále jen NICK) typu : „Admin, Server Admin“ a podobné – ✫

§2 – NICK nesmí obsahovat věci, které by mohli nějak pohoršovat ostatní uživatele – ✫

§3 – NICK nesmí obsahovat reklamu typu: „IP Adresa, Web, FB Stránku“ a jim podobné – ✦

§4 – NICK nesmí napodobovat nebo kopírovat jméno kohokoliv jiného! (Např. Admin Team – Dále jen AT) – ✫

§5 – NICK nesmí obsahovat neplatné znaky, které by mohli ohrozit stabilitu a bezpečnost serverů – ✫

§6 – NICK nesmí obsahovat prefix / suffix nějaké ze Server Group (Např. [Majitel TS3]) – ✪

Sekce 3 – Textová komunikace

§1 – Uživatel se nesmí v Chatu vyjadřovat nijak co by mohlo pohoršovat ostatní Uživatele – ✫
§2 – Uživatel nesmí do Chatu posílat jakékoliv neplatné znaky které by mohli ohrozit stabilitu či bezpečnost Serverů – ✦
§3 – Uživatel je oprávněn dělat snímky chatu, jen v případě, že by se mohli použít jako důkazní materiál
§4 – Uživatel nesmí spamovat do soukromého či globálního chatu – ✫
§5 – Je zakázáno v textové komunikaci podvádět či lhát – ✪

Sekce 4 – Hlasová komunikace

§1 – Uživatel se musí vyjadřovat tak aby jeho mluva nepohoršovala ostatní Uživatele – ✫
§2 – Uživatel smí nahrávat ostatní jen v případě, že by to mohlo být použito jako důkazní materiál
§3 – Je zakázáno v hlasové komunikaci podvádět či lhát – ✪
§4 – Uživatel je povinen v případě že by měl mikrofon, který by šuměl či vydával otravné zvuky, nastavit si Push to talk – ✫
§5 – Je zakázáno vydávat nebo vytvářet jakékoliv zvuky které by ostatním vadili – ✫

Sekce 5 – Komunikační server

§1 – Je zakázáno jakkoliv úmyslně ničit či poškozovat vlastnictví TSZONE – ⭐
§2 – Je zakázáno jakkoliv úmyslně zatěžovat servery – ⭐
§3 – Je zakázáno jakkoliv spamovat logy – ✫
§4 – Je zakázáno jakkoliv zneužívat bugů nebo chyb – ✪
§5 – Všichni mají povinnost neprodleně ohlásit bugy nebo chyby AT – ✦
§6 – Je zakázáno se úmyslně snažit „nabourat“ servery TSZONE – ⭐
§7 – Je zakázáno úmyslně se snažit poškodit ostatní Uživatele – ✪
§8 – Uživatel má zakázáno poskytovat identitu komukoliv jinému – ✦
§9 – Každá osoba připojená na TSZONE je povinná mít vlastní identitu – ✫

Sekce 6 – Místnosti

§1 – Každý uživatel může mít maximálně jednu soukromou místnost + dvě podmístnosti
§2 – Je zakázáno aby jméno nebo description místnosti obsahoval reklamu (IP, Web, nebo jinou stránku) – ✦
§3 – Je zakázáno aby jméno nebo description místnosti obsahoval cokoliv co by mohlo pohoršovat ostatní Uživatele – ✦
§4 – Je zakázáno aby jméno nebo description místnosti obsahoval cokoliv co by mohlo narušovat stabilitu či bezpečnost TSZONE – ✦
§5 – Je zakázáno upravovat místnost více jak 1 x za 10 vteřin – ✫
§6 – Je zakázáno zneužívat práv které dostanete (Channel Admin) – ✦
§7 – Je zakázané bezdůvodné vyhazování Uživatelů z místnosti – ✫

Sekce 7 – AT Pravidla

§1 – AT je povinen dodržovat pravidla
§2 – AT nesmí zneužívat svých práv
§3 – AT se nesmí svými právy povyšovat nad ostatními (jsem lepší než ty)
§4 – AT nesmí vyhrožovat
§5 – AT má povinnost dojít na schůzku (Pokud nemůže je povinen se omluvit)
§6 – AT musí s právy nakládat tak aby nepoškodil TSZONE
§7 – AT musí dodržovat pravidlo: „Když nevím tak se zeptám nebo to předám dále“
§8 – AT je povinen dořešit pomoc
§9 – AT se musí chovat tak aby nepohoršoval jméno TSZONE
§10 – AT je povinen znát Pravidla
§11 – AT bere na vědomí že za porušení pravidel mohou být vyhozeni

Sekce 8 – Práva Uživatelů

§1 – Uživatel má právo na odvolání proti trestu prostřednictvím emailu: info@tszone.cz
§2 – Uživatel má právo předat důkazy které usvědčují někoho jiného z porušení pravidel
§3 – Uživatel má právo stěžovat si na člena AT nebo dalšího Uživatele
§4 – Uživatel má právo na důstojné zacházení
§5 – Uživatel má právo na druhé prořešení případu (V případě když je druhé prořešení zamítnuto, trest se navyšuje 2x)
§6 – Uživatel má právo zažádat o prořešení s někým jiným
§7 – Uživatel má právo zažádat o soukromou místnost
§8 – Uživatel má právo zažádat o dvě soukromé podmístnosti

Sekce 9 – Tresty

§1 – AT si vyhrazuje právo na vlastní určení trestu. – Toto platí pouze ve speciálních případech
§2 – Tresty jsou rozděleny podle ikonek které znamenají:

✫ – Kick z TSZONE

✦ – Ban na 48 hodin

✪ – Ban na 168 hodin

⭐ – Ban na vždy

Sekce 10 – Přídavná práva

§1 – Uživatel nesmí zneužívat práva.
§2 – Druhý Uživatel musí s např. Move souhlasit.
§3 – Uživatel se nesmí svými právy povyšovat nad ostatními (jsem lepší než ty).
§4 – Uživatel souhlasí s tím že mu práva mohou být odebrána.
§5 – Uživatel musí mít větší část aktivního času než neaktivního aby mohl získat právo.

Schváleno Majitelem Projektu MysteryManCZ

Poslední změna 3.8 2018 9:37

Kdo se proviní proti pravidlům, bude potrestán odpovídajícím způsobem!