Sekce 1 – Základní ustanovení

§1 – Připojením na TeamSpeak 3 Server TeamSpeak Zone (Dále jen TSZONE) automaticky souhlasíte s těmito pravidly, neznalost se         neomlouvá a argumenty typu: „Já jsem to nevěděl“ nebudou brány v potaz. 

§2 – Tato pravidla platí na všech serverech pod záštitou TSZONE.

§3 – Na TSZONE se dodržuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

§4 – Jakékoliv kopírování jak Serveru, tak webu, či jakéhokoli obsahu vytvořeného TSZONE je přísně zakázáno.

§5 – Majitel TSZONE má vždy nejvyšší slovo a jeho rozhodnutí je konečné.

§6 – Tresty jsou rozděleny do 4 kategorií – Viz legenda v Sekci 9 – Tresty

§7 – Hráč připojením souhlasí se sběrem a ukládáním údajů a dat, Zejména IP adres, Unique ID a herních jmen.

§8 – Uživatelé musí dodržovat zákony České a Slovenské Republiky.

§9 – Provozovatel / Majitel nijak nezodpovídá za ztrátu vašich dat a údajů.

§10 – Admin team si vyhrazuje možnost zablokovat uživatele bez udání důvodu.

§11 – Na TSZONE je zakázáno používat VPN (jakékoli měniče IP adres).

§12 – Pravidla se mohou kdykoliv bez upozornění změnit.

Sekce 2 – Jména

§1 – Je zakázáno mít Uživatelské Jméno (Dále jen NICK) typu : „Admin, Server Admin“ a podobné

§2 – NICK nesmí obsahovat věci, které by mohli pohoršit či urazit ostatní uživatele

§3 – NICK nesmí obsahovat reklamu typu: „IP Adresa, Web, FB Stránku“ a jim podobné

§4 – NICK nesmí napodobovat nebo kopírovat jméno kohokoliv jiného (Např. Admin Team – Dále jen AT)

§5 – NICK nesmí obsahovat neplatné znaky, které by mohli ohrozit stabilitu a bezpečnost serverů

§6 – NICK nesmí obsahovat jakýkoliv prefix / suffix Server Group (Např. [Majitel TS3])

Sekce 3 – Textová komunikace

§1 – Uživatel se nesmí v Chatu vyjadřovat urážlivě

§2 – Uživatel nesmí do Chatu posílat jakékoliv neplatné znaky které by mohli ohrozit stabilitu či bezpečnost Serverů

§3 – Uživatel je oprávněn dělat snímky chatu, jen v případě, že by se mohli použít jako důkazní materiál.

§4 – Uživatel nesmí spamovat do soukromého či globálního chatu

§5 – Je zakázáno v textové komunikaci podvádět či lhát

Sekce 4 – Hlasová komunikace

§1 – Uživatel se musí vyjadřovat tak aby jeho mluva nepohoršovala, či neurážela ostatní Uživatele

§2 – Uživatel smí nahrávat ostatní jen v případě, že s tím ostatní souhlasí.

§3 – Je zakázáno v hlasové komunikaci podvádět či lhát

§4 – V případě že má uživatel mikrofon, který šumí či vydává jakékoli nepříjemné zvuky, které nemůže uživatel nijak ovlivnit, je povinnen nastavit si Push-To-Talk

§5 – Je zakázáno vydávat nebo vytvářet jakékoliv zvuky které by ostatní obtěžovali

Sekce 5 – Komunikační server

§1 – Je zakázáno jakkoliv úmyslně ničit či poškozovat vlastnictví TSZONE –

§2 – Je zakázáno jakkoliv úmyslně zatěžovat servery –

§3 – Je zakázáno jakkoliv spamovat logy

§4 – Je zakázáno jakkoliv zneužívat bugů nebo chyb

§5 – V případě nalezení bugu je uživatel neprodleně povinnen bug nahlásit, kdo tak neučiní, bude potrestán jako by bug zneužíval.

§6 – Je zakázáno se úmyslně snažit o násilné proniknutí, či kyberútok na servery TSZONE –

§7 – Je zakázáno úmyslně se snažit poškodit, otravovat, či urazit ostatní Uživatele

§8 – Uživatel má zakázáno poskytovat identitu komukoliv jinému

§9 – Každý uživatel připojený na TSZONE je povinná mít vlastní identitu

Sekce 6 – Místnosti

§1 – Každý uživatel může mít maximálně jednu soukromou místnost + dvě podmístnosti (Po domluvě s AT jich může být více)

§2 – Je zakázáno aby jméno nebo description místnosti obsahoval reklamu (IP, Web, nebo jinou stránku)

§3 – Je zakázáno aby jméno nebo description místnosti obsahoval cokoliv co by mohlo pohoršovat, či urážet ostatní Uživatele

§4 – Je zakázáno aby jméno nebo description místnosti obsahoval cokoliv co by mohlo narušovat stabilitu či bezpečnost TSZONE

§5 – Je zakázáno upravovat místnost více jak 1 x za 10 vteřin

§6 – Je přísně zakázáno zneužívat práv které dostanete (Channel Admin)

§7 – Je zakázané bezdůvodné vyhazování Uživatelů z místnosti

Sekce 7 – AT Pravidla

§1 – AT je povinen dodržovat pravidla.

§2 – AT nesmí zneužívat svých práv.

§3 – AT se nesmí svými právy povyšovat nad ostatními.

§4 – AT nesmí vyhrožovat.

§5 – AT má povinnost dojít na meeting (Pokud nemůže je povinen se omluvit).

§6 – AT musí s právy nakládat tak aby nepoškodil TSZONE.

§7 – AT musí dodržovat pravidlo: „Když nevím tak se zeptám nebo to předám dále“.

§8 – AT je povinen dořešit pomoc.

§9 – AT se musí chovat tak aby nepohoršoval jméno TSZONE.

§10 – AT je povinen znát Pravidla.

§11 – AT bere na vědomí že za porušení pravidel mohou být vyhozeni.

Sekce 8 – Práva Uživatelů

§1 – Uživatel má právo na odvolání proti trestu prostřednictvím emailu: info@tszone.cz.

§2 – Uživatel má právo předat důkazy které usvědčují někoho jiného z porušení pravidel.

§3 – Uživatel má právo stěžovat si na člena AT nebo dalšího Uživatele.

§4 – Uživatel má právo na důstojné zacházení.

§5 – Uživatel má právo na druhé prořešení případu (V případě když je druhé prořešení zamítnuto, trest se navyšuje 2x).

§6 – Uživatel má právo zažádat o prořešení s někým jiným.

§7 – Uživatel má právo zažádat o soukromou místnost.

§8 – Uživatel má právo zažádat o dvě soukromé podmístnosti.

Sekce 9 – Tresty

§1 – V neobvyklých případech si AT vyhrazuje určit trest podle svého úsudku.

§2 – Tresty jsou rozděleny podle závažnosti:

– Kick z TSZONE

– Ban na 48 hodin

– Ban na 168 hodin

– Ban na vždy

Schváleno Majitelem Projektu Jiří Soukup

Poslední změna 30.12 2020