Podmínky používání našich služeb

Užíváním služeb TsZone.cz berete na vědomí tyto body

Ze společnosti TeamSpeak System GmBH (dále jen jako TS) je platné následující znění:

1. Společnost TS sama neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje kromě článků 5.6 a 7.2 a 7.6 tato prohlášení o ochraně soukromí platí obdobně.

2. TS nemá žádný vliv na shromažďování, uchovávání a zpracování vašich osobních údajů ze strany pronajímatele. Informujte se sami o sběru, ukládání a zpracování dat pronajímatelem.

3. Pokud si pronajmete server třetí strany, je tato smlouva pouze zprostředkována TS.

Zjednodušení – Kromě vyplnění regisračního emailu pro trvalé přihlašování v aplikaci TS3, společnost TS neodpovídá za osobní údaje v projektu TsZone.cz jako takového. Vše musíte řešit se správcem, v tomto případě majitelem – pokud nebude dáno jinak.

V rámci společnosti TS
5.6 Trvalé soubory cookie budou smazány pouze po uplynutí doby závislé na příslušném souboru cookie, který přesahuje relaci, avšak nejpozději do dvou měsíců od nastavení cookie. Tyto soubory cookie můžete kdykoli odstranit v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

7.2 Při registraci do uživatelského účtu budou data uložená během procesu registrace – s výhradou vymazání vašeho uživatelského účtu prostřednictvím TS, která může být vždy na požádání provedena – uložena.

7.6 Aby nedošlo k neoprávněnému přístupu třetích osob k vašim osobním údajům, proces bude šifrován podle technologie SSL.

Ostatní práva a ujednání najdete –zde (pouze EN)

Dále – pro využívání služeb spojeným s vyplněním osobních údajů při Náborovém formuláři a ostatních, které spadají pod TsZone.cz platí zákon 101/2000Sb. platný pro Českou republiku. V tomto případě se projekt TsZone.cz n.n.o. na internetu označuje za středně velký projekt a podle živnostenského zákona za drobnou firmu.

Podle nařízení GDPR – užívání dokumentů s osobními údaji má na starosti správce, v tomto případě majitel projektu TsZone.cz

Osobní údaje uživatelů – údaje jsou zpracovávány prostřednictvím „Náborového formuláře„, který zprostředkuje společnost Google, Inc.

Ve věci s uplatněním GDPR – „majitel“ je povinen shromažďovat a zpracovávat údaje dle platného znění GDPR tj. v soukromí. Zráceně – od 25.5.2018 nebude veřejně zpřístupněn jakýkoliv sběrný formulář. 

Platnost osobních údajů – platnost osobních údajů je dána počátkem připojením na komunikační server TsZone.cz, která platí po dobu aktivního užívání služeb internetového projektu TsZone.cz

Likvidace osobních údajů – za likvidaci starých, či neplatných osobních údajů zodpovídá správce internetového projektu TsZone.cz. Likvidace těchto údajů bude probíhat přímým vymazáním z databáze a to nejpozději do 30ti dnů od ukončení užívání služeb internetového projektu TsZone.cz. Za následné smazání z databáze náborového formuláře, má na starosti společnost Google, Inc. dle aktuálních podmínek užívání služeb společnosti.

Údaje o majiteli:

Jiří Soukup

ul. Smetanova

54901 Nové Město nad Metují

soukupjiri@tszone.cz